Corona Virus

Belangrijke mededeling

Belangrijk bericht i.v.m. het coronavirus


Geachte heer/mevrouw,


We hanteren te allen tijde de richtlijnen van het KNMT met betrekking tot Covid-19. Wij hebben de beschikking over de juiste beschermingsmiddelen en reinigen volgens de richtlijnen van het RIVM/WIP waardoor de behandeling voor u en ons veilig plaats kan vinden. Daarnaast houden we er een ruimere agendaplanning op na zodat er zo min mogelijk patiënten tegelijk in de praktijk aanwezig zijn en de behandelkamers tussendoor extra goed gereinigd kunnen worden.
Wel zijn er enkele belangrijke voorwaarden om op uw afspraak te komen. Deze voorwaarden zijn er om de overdracht van het corona-virus tot een minimum te beperken.
Heeft u één of meer van de volgende klachten, neem dan contact met ons op om uw afspraak te annuleren:
- Koorts
- (droge) Hoest
- Veelvuldig niezen
- Verkoudheidsklachten zoals snotneus en verstopte neus
- Maag- darmklachten zoals misselijkheid, oprispingen, diarree
- Verminderde reuk/smaakgewaarwording
- Ontsteking/zwelling van het ooglid
- Zanderig gevoel in de ogen
- Uw huisgenoten/familieleden een/meerdere van bovenstaande symptomen hebben of bewezen Corona hebben.

Mocht u geen van bovengenoemde klachten hebben, dan kan uw afspraak doorgaan met in acht neming van de volgende maatregelen;
- Kom niet te vroeg en niet te laat. Wacht eventueel in de auto of buiten de praktijk tot het tijd is.
- Wij vragen u om alleen, zonder begeleider of een ander naar de praktijk te komen. Als er iemand met u mee komt, verzoeken wij deze om buiten te wachten.
- Liefst zo weinig mogelijk spullen/tassen meenemen naar de praktijk.
- Desinfecteer bij binnenkomst direct uw handen bij onze desinfectiezuil.
- Houd altijd 1,5 meter afstand van andere patiënten en de balie-assistente. Wij hebben de wachtruimte hierop aangepast.
- Wanneer het nodig is, zal de assistente u in de behandelkamer vragen uw mond voorafgaand aan de behandeling te spoelen met een desinfecterend spoelmiddel.
- Vanzelfsprekend worden er nog steeds geen handen geschud.

Wij vertrouwen erop dat u de noodzaak van deze regels inziet en deze in acht neemt.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking,
Team tandgenoten